Toekomst Modelvliegvelden in Nederland

Modelvliegclub met een veld? Dit moet je weten over de landelijke en Europese regels

12 juli 2022
(© Riekus Reinders)

Modelvliegclub of -vereniging

Op 1 september 2023 moet je als MVC een vergunning hebben op grond van artikel 16 van de Uitvoeringsverordening 2019/947 van de Europese commissie. Landelijk moet daarvoor ook nog een nieuwe Regeling Modelvliegverenigingen worden vastgesteld. Wij zijn als KNVvL hierover met het ministerie van I&W in gesprek. Uitgangspunt is dat het reglement (ruim) voor 1 september 2023 door de minister c.q. staatssecretaris wordt vastgesteld.

Wat heb je nodig om als MVC een vergunning aan te vragen?(alles onder voorbehoud)

Een eigen, vastgesteld handboek waarin onder andere zijn geregeld:

 • verantwoordelijkheden van bestuurders
 • procedures op het veld
 • procedure keuring van modellen
 • brevet-eisen
 • reglement over vluchtuitvoering
 • veiligheidsmanagementsysteem (procedures voor, tijdens en na afloop van een vlucht, een – eenmalige – risicoanalyse van het veld)
 • procedure melding van voorvallen en incidenten bij een loket van IL&T. N.b. Deze meldingen worden door IL&T geanonimiseerd gebruikt voor veiligheidsanalyses
 • eventueel gegevens vanuit de nieuwe Regeling Modelvliegverenigingen (zie hierboven)

Hoe dat melden van voorvallen en in welke gevallen dat gedaan moet worden en de eventueel te volgen procedures hiervoor is nog onderwerp van gesprek met het Ministerie van I&W en IL&T. Ons uitgangspunt is zo beknopt en zo simpel mogelijk.

Datzelfde geldt voor het operationeel handboek en het veiligheidsmanagementsysteem. Ook hier geldt zo simpel en beknopt mogelijk.

De verwachting is dat de afdeling Modelvliegsport tijdig aan de clubs een template van het handboek en een template voor het VMS ter beschikking stelt en de betreffende club alleen zijn verdere gegevens en eigen procedures hoeft vast te leggen of in te voegen.

Modelvliegveld

Op een erkend modelvliegveld (officieel: modelluchtvaartterrein) mag binnen ruimere grenzen worden gevlogen dan daarbuiten volgens de standaard Europese regels is toegestaan. Het is dus van groot belang om erkenning aan te vragen.

De erkenning is gebaseerd op drie wettelijke regelingen: de Wet Luchtvaart, artikel 18 van de Regeling Burgerluchthavens en de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens.

Wat heb je als MVC nodig om een erkenning aan te vragen?

 • (Schriftelijke) toestemming van de eigenaar van de grond
 • Een gemeentelijke ‘Verklaring van geen bezwaar’ m.b.t. openbare orde en veiligheid (VGB). Wij hebben met het ministerie van I&W en IL&T afgesproken dat andere vormen van gemeentelijke toestemming (bijv. milieuvergunning, bouwvergunning, bestemmingsplan) ook als VGB kunnen gelden. Dat maakt voor veel clubs de procedure wat simpeler omdat je dan niet naar de gemeente hoeft.

Erkenning moet worden aangevraagd bij IL&T. Het loket voor aanvragen is op dit moment nog niet open.

Zowel de vergunning als de erkenning kunnen naar verwachting t.z.t. digitaal worden aangevraagd.

Nog niet beschikbaar:

 • een nieuwe Regeling Modelvliegverenigingen
 • een model-handboek voor MVC’s
 • aanvraagmogelijkheid erkenning terrein

We houden de vinger aan de pols.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *